De Natuurschuur:
Primair onderwijs in verbinding met de natuur

De 7 G's

Op de Natuurschuur werken we vanuit het uitgangspunt van de 7 G's. Zij vormen de spil van ons onderwijs. Vanuit vele wetenschappelijke onderzoeken komt naar voren dat de elementen die wij de 7 G's noemen, van groot belang zijn voor ons welbevinden en onze ontwikkeling. En wat is er dan mooier dan deze tezamen leidraad te maken in ons onderwijs zodat kinderen van jongs af aan mogen leren groeien en ontwikkelen vanuit deze belangrijke peilers.


Gewoon jezelf zijn: Omdat jij mag zijn wie je bent en wie je bedoeld bent te zijn     

Geestkracht: Omdat je mindset het krachtigste instrument is dat je hebt

Gevoel: Omdat niets zo puur en zuiver is als je eigen gevoel

Groeien: Omdat het leven een leerproces is waar je ieder moment nieuwe dingen kunt en mag leren

Groen: Omdat dit de kleur van je hartchakra is en het symbool voor de verbinding met de natuur

Gezond: Omdat het van groot belang is dat je jezelf op velerlei vlakken leert omgeven en leert voeden met dingen die gezond voor je zijn

Genieten: Omdat het leven zeker ook bedoeld is om van te genieten