De Natuurschuur:
Zorg en primair onderwijs in verbinding met de natuur

Ons onderwijs en onze zorg

In de Natuurschuur bieden wij gepersonaliseerde zorg en onderwijs. Onze groep is heel kleinschalig en de kinderen worden begeleid in kleine groepjes en er zijn minstens twee begeleiders op de hele groep. In maart 2018 zijn wij met ons initiatief gestart. Net als iedere andere school in Nederland moeten wij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in de richtlijnen voor particulier basisonderwijs. Net als op andere basisscholen leiden wij de kinderen in 8 jaar door de kerndoelen heen. Maar wel op een manier die veel beter past bij hun natuurlijke manier van leren.
De natuur staat centraal bij ons. Onze kinderen brengen veel tijd door in de buitenlucht. De gymles vindt buiten plaats, we werken in de gezellige tuinkas, in de moestuin, we gaan het natuurgebied in, we maken uitstapjes naar het strand, het bos, natuurgebieden elders in Nederland, we gaan naar musea, boerderijen, pluktuinen. Maar daarnaast doen we veel bewegend leren, spelen we spelletjes, doen aan yoga. Zo leren we op allerlei verschillende manieren in en van de (eigen) natuur. Zodra het even kan, zul je veel van onze kinderen buiten aantreffen om ook daar te ontwikkelen. We werken volgens een fins lesmodel. De kinderen werken drie kwartier aan hetgeen voor hen op het programma staat, daarna hebben we een kwartier pauze, dan weer drie kwartier aan de slag, wederom een kwartier pauze en dat zo de hele schooldag door.
Op de Natuurschuur bieden we kinderen passend onderwijs. Zo werken alle kinderen bijvoorbeeld met een voor hen op maat gemaakt aanbod. We stellen regelmatig vast waar kinderen zich bevinden in hun ontwikkeling. Dat kan op verschillende manieren. Kinderen mogen bij ons toetsen doen, maar zijn dat zeker niet verplicht. Elk kind legt bij ons wel een portfolio aan, waarin we samen (op een creatieve manier) verslag doen van hetgeen het kind heeft geleerd en welke doelen het nog mag behalen. Maar we hebben zeer regelmatig gesprekken met de kinderen waarin we van alles doornemen.
Daarnaast hebben we verschillende methoden in huis die we als leerbronnen hanteren. Hiermee kunnen we kinderen goed volgen.
Omdat we met hele kleine groepen werken, met veel begeleiding, zijn we in staat om de kinderen individueel te begeleiden en kunnen we op een heel effectieve manier werken.

Een ideale leeromgeving voor de wijze, prikkelgevoelige, maar zeker ook spirituele  kinderen van deze tijd. Naast een onderwijsaanbod bieden wij ook plek aan kinderen die door welke omstandigheden ook thuis zitten en niet meer naar een reguliere school kunnen. Wij bieden de kinderen zorg en onderwijs.