De Natuurschuur:
Primair onderwijs in verbinding met de natuur

Privacywetgeving

UW PRIVACY
Voor een goed korter of langdurig (groei) traject zoals coaching, dienst, training of workshop is het noodzakelijk dat wij, als pedagogen, uw persoonsgegevens goed verwerken en vastleggen. Dit omdat u gebruik maakt van onze diensten.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Registratie van deelnemers aan onze diensten zijn oa gegevens zoals administratie & fiscale verplichtingen zoals
– e-mailadres
– naam en adres
– geboortedatum
– woonplaats
– telefoonnummer
– eventuele bedrijfsnaam
– bankgegevens

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als pedagogen hebben wij als enige toegang tot uw gegevens.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

– maken van bevestigingen-facturen en verslagen
– verzenden van onze nieuwsbrief (mogelijkheid tot uitschrijven kan onderaan de     nieuwsbrief)

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De Praktijk de Zilveren Maanvlinder en De Natuurschuur zullen uw persoonsgegevens mbt coaching, training, workshops niet langer bewaren dan strikt nodig is met een termijn van 5 jaar.

PRIVACY OP DE NOTA
Op de nota en/of aanmeldbevestiging die u ontvangt staan de volgende gegevens

– Uw naam, adres en woonplaats
– emailadres en telefoonnummer
– de kosten van de coaching, dienst, training of workshop
– korte beschrijving van de coaching, dienst, opleiding-training of workshop